Avery Dennison® 5600 LD Translucent Film

Avery Dennison 5600 LD Translucent Film sigurojnë zgjidhje të thjeshtë filmi – që bën të mundur eleminimin e LED pa kosto dhe kompleksitet të përhapjes  së filmit ose të tabakëve me ngjyre.

Të paturit e një transmetimi ekselent të dritës dhe uniformitetin e ngjyrës – edhe në afërsi me burimin e dritës – the optimum vibrant graphics arrihen ne backlit signage. Përveç  14 ngjyrave standarte, një shërbim përshtatje ngjyrash i shpejtë  është në dispozicion me një porosi minimale të vetëm një rolli – duke lejuar përdoruesit përfundimtarë të personalizojnë ose të përshtasin ngjyrat e branduara me lehtësinë më të madhe.

Karakteristikat kryesore

ᴼ10 vjet jetëgjatësi – e suportuar nga garancia e ICS

ᴼUniformitet i shkëlqyer ngjyrash në transmetimin dhe reflektimin e dritës

ᴼTransmetim i shkëlqyer

ᴼKonvertim i shkëlqyer I vetive plotting

ᴼAdezion i shkëlqyer në një varietet të gjerë materialesh

ᴼStabilitet dimensional superior

ᴼShërbim i përshtatjes së ngjyrave

ᴼI përshtatshëm për thermoforming

Përfitimet kryesore

ᴼShumëllojshmëri dhe kosto e ulët, me përdorimin e një filmi të vetëm

ᴼEliminim të pikave pa përhapje shtesë  të filmit

ᴼSinjalistikë e njëtrajtshme me eficencë në përdorimin e dritës dhe të energjisë

ᴼLejon dizajn të shenjave (signs) të imta

ᴼRrit fleksibilitetin e dizajnit – deep draw thermoforming

ᴼNjë zgjidhje e vetme për shenjat (signs)e ndricueshme floreshente dhe LED

Përdorimet e rekomanduara:

ᴼGrafikat për shenjat e ndriçueshme LED dhe tendat

ᴼGrafika dritaresh dhe retail signage që përdorin ndriçimin LED

ᴼMateriale  të papërkulshme ose fleksibël