DOWNLOAD

Download the leaflet (PDF)

SuperLight Foam

SUPERLIGHT FOAM  eshte foam  pa permbajtje  PVC , strukture uniforme dhe finiture satin.

Aplikimet e foamit super te lehte jane nga me te larmishmet. Lehtesisht mund te priten, shpohen .

Service Temperature

SUPERLIGHT FOAM  mund te instalohet lehtesisht ne shume lloje aplikimesh, me temperatura te ndryshme. Performanca mekanike e materialit eshte e provuar qe eshte shume  e larte nese aplikohet brenda temperaturave –20 to +60 oC.