DOWNLOAD

Download the leaflet (PDF)

Adezivi Reflektiv

1-      Seria T6500D

Karakteristikat:

 • Material reflektiv
 • Mundësi për tu parë në të gjitha distancat në agim, muzg dhe darkë
 • Qëndrueshmëri afatgjatë në të gjitha pajisjet e sigurisë
 • Ekspozim visual uniform gjatë gjithë ditës dhe natës

Aplikacione:

 • Tabela
 • Sinjalistikë rrugore
 • Markim i zonave ku punohet

2-      Seria T6500

Karakteristikat:

 • Refleksion shumë-drejtimësh
 • Performancë retroreflektive mikroprizmatike me intensitet të lartë
 • Qëndrueshmëri afatgjatë e testuar në të gjitha pajisjet e sigurisë në  gjithë botën
 • Ekspozim visual unform gjatë gjithë ditës dhe natës

Aplikacione:

 • Tabela
 • Sinjalistikë rrugore
 • Markim i zonave ku punohet

3-      T1500A / T1500D

Karakteristikat:

 • Omni-drejtimi  siguron performancë të qëndrueshme në çdo orientim
 • Performancë retroreflektive mikroprizmatike me intensitet të lartë
 • Qëndrueshmëri afatgjatë e testuar në të gjitha pajisjet e sigurisë në të gjithë botën
 • Ekspozim visual unform gjatë gjithë ditës dhe natës

Aplikacione:

 • Tabela
 • Sinjalistikë rrugore
 • Markim i zonave ku punohet

4- Seria OL-2000

Karakteristikat:

 • Produkt me qartësi të lartë
 • Qëndrueshmëri afatgjatë e testuar në të gjitha pajisjet e sigurisë në  gjithë botën
 • Ekspozim vizual unform gjatë gjithë ditës dhe natës