Leter Transferte per printera Inkjet & Laser

POLI-TRANS – letra transferte për printera inkjet dhe lazer të një cilësie të lartë.Kategoritë përfshijnë letra transferte për copa në ngjyrë të çelur dhe të errët dhe janë në formatin A4 & A3.

POLI-TRANS ofron mundësi të reja për personalizimin e tekstilit me kosto të ulët duke përdorur teknologjinë e printimit inkjet ose lazer.

300 INKJET LIGHT A4 / 301 INKJET LIGHT A3

  • Një letër unike për aplikime në copa të bardha ose pastel
  • Përdoren në çdo lloj printeri inkjet

310 INKJET DARK A4 / 311 INKJET DARK A3

  • Printim dhe transferim i imazheve me ngjyra të plota për aplikime në copa të errëta
  • Përdoren në çdo lloj printeri inkjet

315 PREMIUM INKJET DARK A4 / 316 PREMIUM INKJET DARK A3

  • Për aplikime në copa të errëta
  • Përdoren në printera inkjet me bojëra pigment

Click here to add your own text