Film per fasada

Avery Dennison Facade Film per rinovimin e ndertesave sjell ridekorim te shpejtë, të pastër dhe të lehtë për  projekte rezidenciale dhe tregtare. Ju mund t’a përfundoni në mënyrë profesionale vendosjen e filmit brenda natës, pa shqetësuar pronarët, përdoruesit dhe fqinjët.

I dizenjuar për kërkesat e aplikimeve të jashtme dhe të ekspozuara, filmi për rinovimin e fasadave ofron jetëgjatësi mbi 10 vjet dhe konformitet në një shtresë të vetme – duke konturuar butësisht rreth sipërfaqeve të crregullta. Me një adezion të lartë në përmbajtjet e  vështira të ndërtesave sic janë plastiket, alumini, celiku i pambuluar/i mbuluar dhe panelet e celikta të përforcuara, ofron një alternativë të shkëlqyer për të ngjyrosur.

Zgjidhni ngjyrat standarte ose të specifikuara sipas klientëve (RAL, Pantone). Impakti është dramatic – sjell një ndërtesë të rivitalizuar dhe më një kursim të rëndësishëm financiar mbi 25% të jetës ekonomike të projektit, krahasuar me zgjidhje konvencionale.

Karakteristikat kryesore:

ᴼ 90 mikron

ᴼ Konformitet i shkëlqyer

ᴼ Mbi 10 vjet jetëgjatësi

ᴼ Adezion i qëndrueshëm – nuk ka nevojë për primer

ᴼ Aplikim i gjerë dhe servis temperature

ᴼ Klasifikim për zjarr sipas standarteve Europiane

ᴼ Ngjyra të personalizuara